hizmetler

01
Strateji
 • Ürün vizyonu
 • Kullanıcı araştırması
 • Market araştırması
 • Marka stratejisi
 • Müşteri haritalama
 • Stratejik ürün keşfi
 • Gap analizi
02
Tasarım
 • UI/UX tasarımı
 • Kullanıcı akışı
 • Tel çizimleri
 • Prototipleme
 • Marka kimliği
 • Kullanılabilirlik testi
03
Geliştirme
 • Teknik ürün keşfi
 • Mobil uygulamalar
 • Web uygulamaları
 • Web platformları
 • e-Ticaret
 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • Altyapı
 • Veri bilimi
04
Ürün/Takım Ölçeklendirme
 • Takım güçlendirme / özel takım
 • Agile ürün takımları
 • Ürün sahipliği
 • DevOps
 • Sistem entegrasyonu
05
Stratejik Destek
 • İş ve ürün analizi
 • Veri birleştirme ve analizi
 • Kullanıcı dönüşümü